Amennyiben panaszával kapcsolatos ügyintézésével nem elégedett, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén:
Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője (HFJK) Takács Péter
Nemzeti Hírközlési Hatóság
9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. (levélcím: 9401 Sopron Pf. 123.) Tel: (99) 518-518
2. Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége, Szombathelyi Kirendeltség
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.
3. A szolgáltatások árképzésével és a szolgáltatott programcsomagok összetételével kapcsolatos jogvita esetén:
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Tel: (1) 472-8900
4. A Szolgáltató általános jogvita esetén:
Vas megyei Békéltető Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
5. Az első fokon illetékes bírósági fórum:
Szombathelyi Városi Bíróság
9700 Szombathely, Szily János u. 7. Tel: (94) 314-367